Препоруке за прозрачивање установа изван здравственог система током ширења инфекције COVID-19


За сваку епидемију су изузетно важни путеви преноса инфективног агенса. У односу на COVID-19, стандардна претпоставка је да се инфекција има два доминантна пута преноса : путем великих капљица (капљице / честице које се емитују при кихању или кашљању или говору) и преко контакта са површинама,  контакта (рука, рука, површина итд. .). Трећи пут преноса који све више привлачи научну заједницу је фекално-орални пут.

Детаљније

Упутство за дезинфекцију средстава јавног превоза и других возила


Дезинфекција се изводи регистрованим дезинфекционим средствима која дјелују на микроорганизме према упутама произвођача, а Европски центар за превенцију и контролу болести (ECDC) препоручује средства на бази сљедећих активних материја:

  • Етанол
  • Натријум хипохлорит
  • Глутаралдехид
  • Изопропанол
  • Бензалконијум хлорид
  • Натријум хлорит Детаљније