Јавни позив за расподјелу средстава за пројектне активности унапређења здравља


Детаљније

ТД за набавку ЕЛИСА комплета за детекцију резидуа за потребе РЦ Зворник


Детаљније

Јавни позив за достављање понуде у поступку додјеле уговора за услуге љекарског прегледа радника


Детаљније

Invitation to tender for laboratory equipment - UV VIS Spectrophotometer for Public Health Institute of the Republic of Srpska


Детаљније

Јавни позив за достављање понуда за набавку - Услуге смјештаја, послуживање хране и пића и кориштење сале


Детаљније

Набавка ХПВ вакцина за 2022,2023 и 2024. годину


Детаљније

Јавни позив за достављање понуда за набавку - Обнављање лиценци и техничка подршка за рачуноводствено-информациони систем Pantheon


Детаљније

Набавка радова адаптације и реконструкције пословног простора у стамбено-пословном објекту за потребе Регионалног центра Зворник


Детаљније

Набавка лабораторијске опреме


Детаљније

Набавка два комбинована моторна возила


Детаљније

Letter of invitation to tender for “Transport refrigerators and consumables necessary for operation of laboratory equipment for Public Health Institute of the Republic of Srpska”


Детаљније

Информација о преговарачком поступку - набавка серума антивиперинум


Детаљније

Тендерска документација за набавку лабораторијске опреме


Детаљније

Информација о преговарачком поступку - серум антивиперинум


Детаљније

Јавни позив за доставу понуда за куповину пословног простора


Детаљније

Јавни позив за достављање понуде за организовање годишње манифестације "Дани завода"


Детаљније

Јавни позив за достављање понуда за организовање годишње манифестације


Детаљније

Transport refrigerators and consumables necessary for operation of laboratory equipment


Детаљније

Позив за достављање понуда за услуге стручног усавршавања запослених у 2022. години


Детаљније

Позив за достављање понуда за хотелске и угоститељске услуге у 2022. години


Детаљније

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ 390-1-1-401-3-120/21


Детаљније

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ 390-1-1-393-3-119/21


Детаљније

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ 390-7-2-379-3-115/21


Детаљније

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ 390-1-1-382-3-113/21


Детаљније

Обавјештење о набавци 390-7-1-381-3-112/21


Детаљније

Invitation to tender for “Transport refrigerators and consumables necessary for operation of laboratory equipment for Public Health Institute of the Republic of Srpska”


Детаљније

Обавјештење о набавци 390-1-2-361-3-104/21


Детаљније

Обавјештење о набавци 390-1-2-358-3-103/21


Детаљније

Тендерска документација за набавку радова на кречењу просторија и осталих ситних грађевинских радова


Детаљније

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ 390-7-1-359-3-102/21


Детаљније

Обавјештење о набавци 390-7-2-354-3-100/21


Детаљније

Информација о преговарачком поступку јавне набавке услуга обнављање лиценци за рачуноводствено-информациони систем


Детаљније

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ 390-1-1-350-3-98/21


Детаљније

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ 390-1-1-333-3-99-21


Детаљније

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ 390-1-1-348-3-96/21


Детаљније

Обавјештење о набавци 390-7-2-347-3-95/21


Детаљније

Обавјештење о набавци 390-1-1-346-3-9-21


Детаљније

Обавјештење о набавци 390-1-1-332-3-92-21


Детаљније

Invitation to tender for “Laboratory equipment and consumables necessary for operation of laboratory equipment for Public Health Institute of the Republic of Srpska”


Детаљније

Јавни позив за достављање понуда за набавку - Набавка тонера за штампаче


Детаљније

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ 390-1-1-318-3-87/21


Детаљније

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ 390-1-1-310-3-85/21


Детаљније

Обавјештење о набавци 390-1-1-309-3-84/21


Детаљније

Информација о преговарачком поступку набавке 80.000 вакцина против SARS-CoV-2


Детаљније

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ 390-7-1-302-3-80/21


Детаљније

Обајештење о резултатима поступка набавке серума против змијског отрова


Детаљније

Образац за писање приједлога пројекта


Детаљније

Јавни позив за расподјелу средстава за пројектне активности промоције здравља и превенције болести у ромским заједницама у Републици Српској


Детаљније

Обавјештење о набавци 390-1-1-281-3-79-21


Детаљније

Invitation to tender for “Laboratory equipment, deep freezers and consumables necessary for operation of laboratory equipment for Public Health Institute of the Republic of Srpska”


Детаљније

Обавјештење о набавци 390-1-1-261-3-69-21


Детаљније

Обавјештење о набавци 390-1-1-258-3-68/21


Детаљније

Обавјештење о набавци 390-1-1-256-3-66/21


Детаљније

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ 390-1-1-256-3-66/21


Детаљније

Јавни позив за достављање понуда за набавку - Вакцине против SARS Cov-2


Детаљније

Обавјештење о набавци 390-7-2-236-3-60-21


Детаљније

Обавјештење о набавци 390-7-1-219-3-56-21


Детаљније

Обавјештење о набавци 390-1-1-220-3-57-21


Детаљније

Обавјештење о набавци 390-7-2-216-3-54-21


Детаљније

Обавјештење о набавци 390-1-1-176-3-52-21


Детаљније

Обавјештење о набавци 390-7-1-168-3-5-21


Детаљније

Информација о преговарачком поступку - китови за екстракцију нуклинских киселина


Детаљније

Обавјештење о набавци 390-1-1-167-3-49-21


Детаљније

Обавјештење о набавци 390-1-1-166-3-48-21


Детаљније

Обавјештење о набавци 390-1-1-165-3-47-21


Детаљније

Обавјештење о набавци 390-7-1-164-3-46-21


Детаљније

Обавјештење о набавци 390-7-1-162-3-44-21


Детаљније

Обавјештење о набавци 390-1-1-163-3-45-21


Детаљније

Јавни позив за достављање понуда за набавку - Стручно усавршавање запослених у 2021. години


Детаљније

Јавни позив за достављање понуда за набавку - Хотелске и угоститељске услуге у 2021. години


Детаљније

Обавјештење о набавци 390-7-2-140-3-41-21


Детаљније

Набавка потрошног материјала за вакцинацију против вируса SARS CoV-2.pdf


Детаљније

Обавјештење о набавци 390-1-1-123-3-37-21


Детаљније

Јавни позив за достављање понуда за набавку услуга љекарског прегледа


Детаљније

Јавни позив за достављање понуда за набавку погонског горива за 2021. и 2022. годину


Детаљније

Обавјештење о набавци 390-1-1-118-3-34-21


Детаљније

Обавјештење о набавци 390-1-1-115-3-30-21


Детаљније

Обавјештење о набавци 390-1-1-114-3-29-21


Детаљније

Информација о преговарачком поступку - набавка вакцина против SARS-Cov-2


Детаљније

Информација о преговарачком поступку - RT PCR тестови на SARS CoV-2


Детаљније

Информација о преговарачком поступку - сетови за прикупљање узорака и тестирање на присуство антигена вируса SARS CoV-2


Детаљније

Обавјештење о набавци 390-1-1-27-3-3-21


Детаљније

Информација о преговарачком поступку - китови за екстракцију нуклеинских киселина


Детаљније

Јавни позив за достављање понуда за набавку услуга прегледа радника


Детаљније

Јавни позив за достављање понуде за набавку услуга актуарског обрачуна


Детаљније

Позив за достављање понуда - Преглед средстава рада


Детаљније

Информација о преговарачком поступку - Китови за екстракцију нуклеинских киселина


Детаљније

Информација о преговарачком поступку - Продужавање лиценце и одржавање књиговодственог софтвера


Детаљније

Информација о преговарачком поступку - брзи тестови на Корона вирус


Детаљније

Информација о преговарачком поступку - Инфузионе пумпе (8)


Детаљније

Информација о преговарачком поступку - Инфузионе пумпе


Детаљније

Информација о преговарачком поступку - Пацијент монитори


Детаљније

Информација о преговарачком поступку - Маске ФФП2


Детаљније

Информација о преговарачком поступку - Сетови за екстракцију вирусне РНА


Детаљније

Информација о преговарачком поступку - Вирусни транспортни медијуми


Детаљније

Позив за достављање понуда за услуге "Стручно усавршавање запослених у 2020. години"


Детаљније

Позив за достављање понуда за "Хотелске и угоститељске услуге у 2020. години"


Детаљније

Информација о преговарачком поступку - 70% алкохол


Детаљније

Информација о преговарачком поступку - Медицинска заштитна опрема


Детаљније

Информација о преговарачком поступку - термалне камере


Детаљније

Информација о преговарачком поступку - заштитна одијела са капом


Детаљније

Информација о преговарачком поступку-Агрегат


Детаљније

Информација о преговарачком поступку - медицинска средства за узимање узорака


Детаљније

Информација о преговарачком поступку - мобилни ултразвучни апарати


Детаљније

Информација о преговарачком поступку-заштитна одијела


Детаљније

Информација о преговарачком поступку-Респиратори


Детаљније

Информација о преговарачком поступку-дезинфекциона средства


Детаљније

Информација о преговарачком поступку-заштитна одијела


Детаљније

Информација о преговарачком поступку-медицинске респираторне маске


Детаљније

Информација о преговарачком поступку-РТ ПЦР апарати


Детаљније

Информација о преговарачком поступку-колор доплери


Детаљније

Информација о преговарачком поступку-Хируршке маске


Детаљније

Информација о преговарачком поступку-Заштитна одијела за вишекратну употребу


Детаљније

Информације о преговарачком поступку за набавку - Апарати за механичку вентилацију


Детаљније

Информација о преговарачком поступку-вирусна транспортна подлога


Детаљније

Информације о преговарачком поступку за набавку - Мобилни РТГ апарата


Детаљније

Информације о преговарачком поступку за набавку - RT PCR апарата


Детаљније

Информације о преговарачком поступку за набавку - Тестови за брзу дијагностику корона вируса


Детаљније

Информације о преговарачком поступку за набавку средстава за дезинфекцију


Детаљније

Информације о преговарачком поступку за набавку хируршких маски


Детаљније

Информације о преговарачком поступку за набавку - Заштитна одијела за вишекратну употребу


Детаљније

Информације о преговарачком поступку за набавку аутоклава


Детаљније

Информације о преговарачком поступку за набавку хируршких маски 2


Детаљније

Информација о преговарачком поступку


Детаљније

Преговарачки поступак без објаве Заштитна одијела за једнократну употребу


Детаљније

Преговарачки поступак без објаве Набавка апарата за механичку вентилацију


Детаљније

Јавни позив за достављање понуда за набавку услуга актуарског обрачуна


Детаљније

Јавни позив за достављање понуда за ресторанске услуге поводом организације крсне славе


Детаљније

Јавни позив за достављање понуда за љекарски преглед радника Института Бања Лука


Детаљније

Јавни позив за достављање понуда за припрему и израду изложбе архивских докумената


Детаљније

Преговарачки поступак без објаве - Одржавање рачуноводствено-информационог система Пантеон


Детаљније

Тендерска документација за набавку потрошног материјала за потребе микробиолошких лабораторија


Детаљније

Јавни позив за достављање понуда за организовање манифестације "Дани завода"


Детаљније

Јавни позив за достављање понуда за сервис и калибрацију мјерне опреме


Детаљније

ЈАВНИ ПОЗИВ за расподјелу средстава за пројектне активности промоције здравља и превенције болести у ромским заједницама у Републици Српској


Детаљније

Јавни позив за достављање понуда за ресторанске услуге поводом организације прославе крсне славе ЈЗУ Институт за јавно здравство РС


Детаљније

Позив за додјелу грантова домовима здравља


Детаљније

Јавни позив за достављање понуде за хотелске услуге, 2017.


Детаљније

Јавни позив за достављање понуда за ресторанске услуге, 2018.


Детаљније

Јавни позив за достављање понуде за систематски гинеколошки преглед, 2017.


Детаљније

Јавни позив за достављање понуда за Дане завода, 20-22.10.2017.


Детаљније

Јавни позив за услуге смјештаја и хране, 2016.


Детаљније

Јавни позив за достављање понуда за ресторанске услуге, 2017.


Детаљније

Јавни позив за достављање понуде за љекарски преглед радника ЈЗУ ИЗЈЗ РС


Детаљније

Јавни позив за услуге смјештаја и хране, 2016.


Детаљније

Јавни позив за достављање понуде у преговарачком поступку


Детаљније

Јавни позив за услуге смјештаја и хране, 2015. година


Детаљније

Јавни позив за достављање понуда за Дане завода, 19-21.10.2018.


Детаљније

Јавни позив за достављање почетне понуде у преговарачком поступку без објављивања обавјештења о набавци


Детаљније

Јавни позив за достављање понуда за лекарски преглед радника


Детаљније

Јавни позив за додјелу грантова домовима здравља на подручју РС


Детаљније