Јавни позив за достављање понуда за набавку - Обнављање лиценци и техничка подршка за рачуноводствено-информациони систем Pantheon


Јавни позив за достављање понуда за набавку - Обнављање лиценци и техничка подршка за рачуноводствено-информациони систем Pantheon
Број отварања: 2552
Датум објаве: 06.10.2022.