Измјена и допуна Плана јавних набавки за 2022.годину


Измјена и допуна Плана јавних набавки за 2022.годину
Број отварања: 8925
Датум објаве: 24.05.2022.