Регионални центар Требиње


Регионални центар Требиње, као организациони дио Института за јавно здравство РС је модерно организована и опремљена превентивно здравствена установа која се налази на двије локације у Ул. Луке Ћеловића и Ул. Степе Степановића.

У Улици Луке Ћеловића бб смјештене су:

 • лабораторија за санитарну хемију
 • лабораторија за микробиологију

На локацији у Ул.Степе Степановића бб Требиње смјештени су:

 • одјељење за епидемиологију,
 • одјељење за хигијену
 • социјална медицина
 • одјељење за заједничке послове.

 

У РЦ Требиње запослено је укупно 25 радника. Од тога је осам радника са високим образовањем од чега су 4 доктора медицине.  

У оквиру своје основне делатности Регионални центар Требиње обавља и проводи послове :

 • Контрола хигијенске исправности воде за пиће, природних минералних, изворских и стоних вода
 • Контрола хигијенске исправности базенске воде
 • Испитивање површинских и отпадних вода
 • Контрола квалитета и здравствене исправности намирница
 • Контрола здравствене исправности предмета опште употребе
 • Провођење курсева хигијенског минимума
 • Надзор над заразним болестима,
 • Дистрибуција вакцина и надзор над провођењем системске  имунизације
 • Планирање и надзор над провођењем ДДД послова
 • Имунизација становништва  (по потреби)
 • Здравствени надзор над лицима која су запослена у производњи и промету животних намирница,
 • Санитарно – хигијенски надзор над објектима за производњу, прераду, складиштење и промет намирница
 • Мониторинг масовних незаразних болести,
 • Проучавање здравственог стања становништва,
 • Промоција здравља
 • Едукације
 • Медицинска микробиологија (бактериолошка,миколошка,паразиотолшка и серолошка дијагностика).

Регионални центар Требиње - ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске је  сертификована и акредитована установа која испуњава захтјеве стандарда BAS EN ISO/IEC 17025 и у  сагласности са BAS EN ISO 9001.

РАДНО ВРИЈЕМЕ

Радно вријеме Регионалног центра Требиње је сваким радним даном, осим суботом, недјељом и празницима, од 07 до15 часова.

Пријем пацијената и материјала врши се сваким радним даном од 07 до 09 часова.  Издавање налаза  у микробиолошкој лабораторији од 11,30 до 12,00, а издавање санитарних књижица у Одјељењу за епидемиологију обавља се сваким радним даном од 12 до 13 часова.

Рад Савјетовалишта за добровољно и повјерљиво савјетовање и тестирање на ХИВ је сваког радног дана од 10 до 15 часова.

Рад савјетовалишта за правилну исхрану је уторком и четвртком од 09 до 15 часова.  

 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ

Руководилац: тел/фаx 059 240 012; 059 240 012

Одјељење за епидемиологију: тел/фаx 059 240 715

Одјељење за хигијену: тел. 059 240 714

Лабораторија за микробиологију: тел. 059 261 115

Одјељење за социјалну медицину: 059 240 712

 
Број отварања: 47950
Датум објаве: 18.12.2019.