Регионални центар Источно Сарајево


Регионални центар Источно Сарајево је специјализована здравствена установа за унапређење здравља и превенцију болести. Центар прати и проучава здравствено стање становништва, епидемиолошку ситуацију и хигијенске прилике, те обавља и друге послове у складу са прописима из области здравствене заштите. Формиран је 1993. године у ратном периоду на подручју Грбавице, у објекту Шумарског факултета.Дејтонским споразумом дошло је до дислоцирања Центра у Лукавицу, тачније у један од павиљона бивше касарне „ Чича “. Да би  почео са радом била је потребна година дана мукотрпног рада на адаптацији простора. Захваљујући донацијама из Србије и Црне Горе, те од личних доходака запослених Центар је оспособљен и почео је да ради пуним капацитетом 1997. године.

Подручје дјеловања Центра је Сарајевско – романијска регија са општинама Источно Ново Сарајево, Источна Илиџа, Источни Стари Град, Пале, Трново, Соколац, Хан Пијесак и Рогатица.
Тренутно Центар броји 22 запослена радника.
Регионални центар Источно Сарајево има следећу организациону структуру:
 • Одјељење за епидемиологију
 • Одјељење за хигијену
 • Одјељење за социјалну медицину
 • Служба за микробиолошке и хемијске анализе
 • Одјељење за заједничке послове
Неке од активности Центра су:
 • Контрола хигијенске исправности воде за пиће, природних минералних, изворских и стоних вода
 • Контрола хигијенске исправности базенске воде
 • Контрола квалитета и здравствене исправности намирница
 • Контрола здравствене исправности предмета опште употребе
 • Санитарно – хигијенски надзор над објектима за производњу, прераду, складиштење и промет намирница
 • Здравствени надзор над лицима која су запослена у производњи и промету животних намирница
 • Провођење курсева хигијенског минимума
 • ДДД мјере
 • Чување и дистрибуција вакцина
 • Прикупљање и анализирање података о кретању заразних болести
 • Контрола квалитета здравствене заштите
 • Добровољно и повјерљиво савјетовање и тестирање на HIV / AIDS
 • Индивидуални рад са корисницима Савјетовалишта за правилну исхрану
 • Едукација становништва

Регионални центар Источно Сарајево је сертификована и акредитована установа која:

 1. Испуњава захтјеве стандарда BAS EN ISO/IEC 17025 у погледу оспособљености за обављање физичко-хемијских и микробиолошких испитивања (вода, намирница, предмета опште употребе, хемикалија, хемијских производа), мјерења температуре и узорковање воде, испитивања специфичне активности радионуклида у земљишту и води и електрична испитивања и токсиколошка испитивања резидуа и контаминанат у храни
 2. У сагласности са BAS EN ISO 9001.
У оквиру Центра постоје:
 • Савјетовалиште за правилну исхрану
 • Савјетовалиште за добровољно и повјерљиво савјетовање и тестирање на HIV
 
Радно вријеме Центра Источно Сарајево је од 7:00 до 15:00 сваког радног дана.

Центар се налази у Улици Стефана Немање 13.

Контакт телефони: 057/321-511 и 057/342-795
Број отварања: 59139
Датум објаве: 18.12.2019.